Giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp

1 số giải pháp hệ thống mạng

  • Khảo sát nhu cầu các bạn, trả lời giải pháp triển khai giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp
  • Lập bản vẽ thi công
  • Lên dự toán trang bị, vật tư, thời kì hoàn thành
  • Gửi bảng chào giá
  • Thi công hệ thống
  • Chạy thử, logic hóa hệ thống
  • Bàn giao, hướng dẫn cụ thể vận hành

Giải pháp hệ thống mạng doanh nghiệp dùng VLAN tốt nhất hiện nay